Hanımlara Özel Sorular ve Cevaplar

2011-04-12 17:29:00
Hanımlara Özel Sorular ve Cevaplar |  görsel 1

Hanımlara Özel Sorular ve Cevapları   01. Annesiz ve babasız olarak yaratılan kadın kimdir? 01. Hz. Havva annemiz..   02. Hz. İbrahim (a.s.)'in ilk hanımı kimdir? 02. Hz. Sâre.   03. Hz. İbrahim (a.s.) Sâre'den sonra kimi nikâhına almıştır? 03. Hâcer validemizi.   04. Hz. Hâcer kimin annesidir? 04. Hz. İsmail'in.   05. Hz. Sâre, yaşlılık döneminde kimi doğurmuştur? 05. Hz. İshak'ı.   06. Hz. Asiye kimin hanımıydı? 06. Fir'avun'un.   07. Hangi peygamberlerin hanımları kendilerine iman etmemiştir? 07. Hz. Nuh veHz. Lüt'un.   08. Hz. Meryem'in anne ve babasının isimleri? 08. Annesi Hanne, babası İmran.   09. Hz. Meryem, hangi peygamberi babasız olarak dünyaya getirmiştir? 09. Hz. İsa'yı   10. Peygamber olmadığı halde, Hz. Cebrail ile konuşma şerefine nail olan kadın kimdir? 10. Hz. Meryem.   11. Hz. Meryem'in teyzesi kimdi? 11. Hz. Zekerriya'nın hanımı, Hz. Yahya'nın annesi İşa.   12. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? 12. Hz. Meryem.   13. Peygamberimiz (s.a.v.) „Dünya kadınlarının efendisi dört kadındır“ buyurmuştur. Kimdir bu kadınlar? 13. Meryem, Asiye, Hatice ve Fatıma. ... Devamı

Özür Kanı (İstihaze)

2011-04-12 17:26:00
Özür Kanı (İstihaze) |  görsel 1

Özür Kanı (İstihaze)   Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana istihaze (özür kanı) denilir. diğer bir ifadeyle istihaze, kadının adet ve lohusalık dışındadaki kanamalarının genel adıdır. Fakihlerin, hayız ve nifasın azami sürelerini belirleme çabalarının bir amacı da hayız ve nifas kanı ile istiahaze kanını birbirinden ayırt etme konusunda kadınlara genel ve pratik bir ölçü vermektir.   Bu konuda her bir kadının kendi tecrübe ve kanaatinin de önemli olduğunu, nihai olarak da tıp biliminin tespitlerinin ölçü alınması gerektiğini belirtmek gerekir. İstihaze kanı, dinmeyen burun kanaması, tutulamayan idrar veya bir yaradan sürekli kan akması gibi sadece abdesti bozan bir özür (mazeret) halidir. Bu durumdaki kadın gerekli maddi- bedeni temizliği yapar, tedbirleri alır ve özürlü kimselere tanınan ruhsat ve muafiyetleri kullanarak her bir namaz vakti için ayrı ayrı abdest alarak ibadetlerini eda eder. (1)   Özürlü Kimselerin Elbiselerinin Kirlenmesi   Özürlü olan kimselerin kan, irin ve idrar gibi pisliklerinden elbiselerine, çamaşırlarına bulaşanı yıkmak - özürleri devam ettikçe - vacip olmadığından, kendisinden özür kanı gelen kadına Ressulullah Efendimiz, yeniden abdest almayı emir buyurmuşlarsa da giyilen şeyleri yıkamayı emretmemişlerdir. (2)    Özürlü İma ile Namaz Kılabilirmi?   Eğer kan yalnız secde halinde geliyorsa özürlü secdeyi terkeder. Ruku halinde geliyorsa ruku'u da terkeder, namazını ima ile kılar.    Özür Kanı Kesildikten Sonra Gusül Gerekir mi?    Özürlü olan bir kimsenin kanı kesildiği vakit ona boy abdesti lazım gel... Devamı

MENAPOZ

2011-04-12 17:24:00
MENAPOZ |  görsel 1

MENAPOZ   Adetten Kesilme Zamanı Menopoz   Tıpta biraz daha farklı anlam taşımasına rağmen, halk arasında menopoz, adetin kesilmeye yüz tuttuğu ve kesildiği zamana verilen isimdir. Hanımların hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Bu dönem sebep olabileceği şikayetlerle başlıbaşına problem olabilecek bire zaman dilimidir. Menopoz ortalama 45 yaşlarında başlar ve 5-10 sene sürebilir.   Tıp otoritelerinin kanısına göre menopoz, cinsel olgunluk çağının ihtiyarlığa dönüm noktasıdır. Sebebi kadınlık hormonlarının azalmasıdır. Bu da birçok şikayeti ortya çıkarır, cinsiyet hormonlarının uygulanması, bazende sakinleştirici verilmesiyle giderilir. Yaşdönümünde kadının üreme kabiliyeti yok olduğu halde, cinsel istek ve aktivitesi azalmaz. Hatta bazen artabilir. (1) Menopozun Meydana Getirdiği Sinir Bozukluklarından Kurtulmanın     Yolu Nedir?    Gerçekte bu dönemdeki psikolokik bazı tepkiler, kadının güzelliğini, gençliğini, cinsel çekiciliğini ve duyduğu cinsel hazzı yitirmekten korktuğu için ortaya çıkmıştır. Bilgili ve sağlam iradeli bir kadın bütün bu duygusal nedenlerin ve tepkilerin üstesinden gelebilir. En iyi kurtuluş yolu: erkeğin ilgi ve sevgisinin yanısıra, kadının kendini meşgul edici bir iş yada sosyal hizmetle uğraşması, bolca ibadet etmesi, kitap okuması, torunlarıyla ilgilenmesi .... yani boş kalmamasıdır. (2)   Menopoz Akıntısı   Yumurtalık faaliyetinin sona ermesinden sonra oldukça sık görülen bir akıntı şeklidir. Menopozdaki kadınların %45'inde oluşmaktadır. Menopozda yumurtalık faaliyeti durmuş, dolayısıyla döl yolunda hormonal olarak idare edilen yapım ve yıkım devreleri de ortadan kalkmıştır.   Döl yolu az kanlanmakla körelmeye başlamakta ve mevcut o... Devamı

LOHUSALIK

2011-04-12 17:23:00
LOHUSALIK |  görsel 1

LOHUSALIK   Lohusalık - Nifas Nedir ?       Fıkıh dilinde nifas yani lohusalık, doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebep olduğu hükmi kirlilik (hades) halinin adıdır. Böyle kadına da lohusa (nüfesa tabir edilir. (4)       Doğumdan Önce Gelen Kan     Gebe olan bir kadından, çocuğunu dünyaya getirmeden evvel gelen kan, özür kanıdır. (1) Hamile Kadın Adet görebilir mi?Kadınlar gebe kaldıktan sonra adet göremezler. ancak adet zamanında kanlar ade kanı sayılır. (2)     Sezeryanla Doğum Yapan Kadın Loğusa Olur mu?   Bir kadın sezeryanla doğum yapar da rahimden kan gelmezse, kadın lohusa sayılmaz. Böyle bir kadının sadece gusletmesi gerekir. Bu kişi namazını da kılar orucunu da tutar. (3)     Düşük Çocukla İlgili Meseleler     Çocuk karında parçalanmış ve ekserisi de çıkmış bulunsa; eğer düşüğün tırnak, parmak, saç gibi uzuvlarından bazıları belli olmuşsa kadın lohusa sayılır. Aksi takdirde kadın lohusa sayılmaz. Eğer o kadını hayızlı saymak mümkün olursa, kadın hayızlı sayılır. Bu mümkün olmazsa, kadının kanı, istihaze (özür) kanıdır. (2)     Lohusa Neler Yapamaz?   Kadınların hayız hali ile ilgili dini hükümler nifas için de geçerlidir. Nifas halinde kadınlara ibadetler konusunda muafiyet tanınır.   Lohusa kadın: Namaz kılamaz Oruç tutamaz Mushaf'ı eline alamaz Kur'an okuyamaz Mescide giremez Kâbe'yi tavaf edemez Cinsel ilişkide bulunamaz. Cinsel ilişkinin helal olabilmesi için nifas kanı kesildikten sonra kadının gusletmesi veya (Hanefiler'e ... Devamı

Kızın adet müddetinin tesbiti

2011-04-12 17:20:00
Kızın adet müddetinin tesbiti   |  görsel 1

Kızın adet müddetinin tesbiti   İlk defa adet gören bir kız çocuğu, on gün kan görse, on beş günde temiz olduğu halde sonra yine kan görmeye başlarsa,onun adeti on gündür. Temizlik günleride 20 gündür. İlk adet gören bir kız çocuğu, üç gün kan görse 15 gün temiz dursa, yine bir gün kan gelse, iki gün temiz dursa ve tekrar kan gelmeye başlarsa adeti yerleşmediğinden üç günü hayız kabul edilir. İlk defa adet gören bir kız çocuğu 24 gün kan görse, 14 günde temiz dursa, sonra kan yine devam etmeye başlasa, onun adet durumu ilk kan gördüğü günden itibaren 10 gündür.     Diğer aylardaki temizlik günleride 20 gündür. Sonra 15 gün kan gelse, sonre 14 gün temiz olsada hüküm böyledir. İlk adet gören kız çocuğu, dört gün kan görse, 15 gün temiz olursa, sonra bir gün kan gelip iki gün temiz kaldıktan sonra yine kan gelmeye başlarsa, adet dört gündür Devamı